wcmr

Kardiologia

DR N. MED. TOMASZ PAWELEC

 

Specjalista kardiolog, kardiolog zabiegowy

Specjalista chorób wewnętrznych

 

Certyfikowany przez AISN I PTK kardiolg inwazyjny z wieloletnim doświadczeniem

Starszy Asystent w Klinice Kardiologii Interwencyjnej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie

 

Przyjmuje: wtorek 11:00 - 13:00

 

PEŁNE SPEKTRUM KARDIOLOGICZNEJ DIAGNOSTYKI NIEINWAZYJNEJ I INWAZYJNEJ ORAZ LECZENIA NIEZABIEGOWEGO I ZABIEGOWEGO (KORONOGRAFIA I ANGIOPLASTYKA WIEŃCOWA)

 

 - choroba wieńcowa we wszystkich stadiach, w tym leczenie ostrych zawałów serca i stanów przed zawałowych, prowadzenie pacjenta po zawale serca (zapobieganie nawrotom)

 - kompleksowa opieka, organizacja i przygotowanie pacjenta do zabiegów kardiochirurgicznych (bypassy, wymiana zastawek serca) prowadzenie pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych

 - niewydolność serca

 - nadciśnienie tętnicze

 - migotanie przedsionków i inne zaburzenia rytmu serca

 - kwalifikacja kardiologiczna przed pozasercowymi zabiegami chirurgicznymi i stomatologicznymi 

 - zaświadczenia o stanie zdrowia

 

ECHO SERCA, EKG, HOLTER CIŚNIENIOWY, HOLTER EKG